Kenniscentrum 8 kopie

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum: onderzoek, innovatie, onderwijs, opleiding en scholing bij Adelante.

Cliënten die bij Adelante komen kunnen erop rekenen dat we ze behandelen volgens de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk. We investeren in onderzoek en innovatie en passen de resultaten daarvan toe in de behandeling van onze cliënten. We zijn actief betrokken bij het opleiden van onze toekomstige professionals en het verspreiden van kennis binnen Universiteiten en Hogescholen door het geven van onderwijs in onderwijsinstituten.

Het Kenniscentrum van Adelante draagt zorg voor onderzoek en kennisoverdracht binnen Adelante. Samen met de Universiteit Maastricht werkt zij in de Academische Werkplaats Revalidatie aan het vernieuwen van de revalidatiezorg. Samen investeren in een intensieve verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en zorg is daarbij de gezamenlijke ambitie. Hierdoor kunnen we beter uitleggen wat wij doen, wat onze zorg oplevert en wat wij kunnen verbeteren.