Wetenschap, onderzoek en innovatie

Een stevige brug tussen zorg, innovatie en onderzoek is van groot belang. Hiervoor is intensief contact tussen onderzoekers, zorgprofessionals en professionals die met innovatie bezig zijn, essentieel. Zij beïnvloeden elkaar, ontdekken samen hiaten in het zorgaanbod, helpen bij het formuleren van onderzoeksvragen en bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar toepassingen in de praktijk.

Adelante werkt voor onderzoek, innovatie en het opleiden van nieuwe zorgprofessionals nauw samen met Maastricht University, MUMC+ en Hogeschool Zuyd. Samen met deze partners richten wij ons op het verbeteren van het evidence based handelen binnen de revalidatiegeneeskunde. Dankzij de hechte samenwerking brengen we wetenschap en zorgpraktijk dichter bij elkaar. Voordeel hiervan is dat wij elke relevante onderzoeksvraag snel binnen een professioneel kader kunnen oppakken, onderzoeken en uitvoeren. De kennis die we opdoen wordt onderdeel van de opleiding van nieuwe zorgprofessionals en daarmee direct toegepast in de zorg. 

We richten ons hierbij op vier speerpunten. Voor elk speerpunt is een expertisecentrum ondergebracht in de Academische Werkplaats Revalidatie. De Academische Werkplaats is een virtuele werkplek. Vanuit verschillende plaatsen in Adelante, Maastricht University, MUMC+ en Hogeschool Zuyd werken we hier samen aan zorgvernieuwing.

Onze expertisecentra

Door letsels of aandoeningen kunnen arm- en handvaardigheden ernstig verstoord worden. Arm-hand problemen kunnen veel verschillende oorzaken hebben en op veel verschillende manieren bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen voorkomen. Dat vraagt om samenwerking tussen verschillende revalidatiezorgverleners en onderzoekers om kennis en kunde uit te breiden en wetenschappelijk te onderbouwen.

De kennis die wordt opgedaan in het expertisecentrum wordt binnen Adelante toegepast in de zorg voor kinderen en volwassenen, onder meer bij BIMT, cerebrale parese, hersenletsel en trauma.

Lees hier meer over het Expertisecentrum Arm Hand Revalidatie.

Niet aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen op geheugen, bewegen, communicatie, emoties en gedrag. Dit speelt op alle levensgebieden:  privé, werk, vrije tijd en toekomstperspectief. Dat vraagt nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en het vergaren van kennis over de effectiviteit en haalbaarheid van de behandeling.

De kennis die wordt opgedaan in het expertisecentrum wordt binnen Adelante toegepast in de zorg, onder meer bij revalidatie na hersenletsel.

Lees hier meer over het Expertisecentrum Hersenletsel en Revalidatie.

Chronische pijn beperkt veel mensen in het dagelijks functioneren en is daarmee ook een maatschappelijk probleem. Binnen het expertisecentrum worden behandelprogramma's ontwikkeld die wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

De kennis die wordt opgedaan in het expertisecentrum wordt binnen Adelante toegepast in de zorg voor cliënten met chronische pijn.

Lees hier meer over het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie.

Tinnitus of oorsuizen kan voor sommige mensen ernstige belemmeringen veroorzaken in het dagelijks leven. Middels cognitieve gedragstherapie kan men leren omgaan met tinnitus. Hier werken zorgprofessionals uit diverse disciplines nauw met elkaar samen. Middels wetenschappelijk onderzoek leren we nog beter hoe we de behandeling kunnen verbeteren.

De kennis die wordt opgedaan in het expertisecentrum wordt binnen Adelante toegepast in de behandeling van cliënten met tinnitus.

Lees hier meer over het Expertisecentrum Tinnitus.

Wilt u meer weten over de Academische Werkplaats Revalidatie? Klik dan hier.