Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulnessbased therapieën worden geïntegreerd. In ACT ligt de nadruk niet op het controleren van pijnlijke ervaringen en pijn, maar op doen wat ertoe doet in je leven ondanks pijn, beperkingen en pijnlijke gevoelens. Er wordt binnen het ACT-model gewerkt aan zes klinische processen die in wisselende volgorde aan bod kunnen komen. Om te ontsnappen aan de valkuil van verbaal geconstrueerde regels wordt in ACT veel gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen en metaforen.

Doel

Multidisciplinaire teams inzicht bieden in Acceptance and Commitment Therapy (ACT), zodat deze cognitieve gedragstherapie toegepast kan worden in (revalidatie)behandelingen. De training biedt een verdiepend inzicht in het ACT-model en gedurende de training krijgt de deelnemer handvaten aangereikt, hoe het ACT-model in de praktijk kan worden ingezet en geïmplementeerd kan worden in uw instelling.

Inhoud

Het ACT-model verder toegelicht en uitgewerkt hoe deze cognitieve gedragstherapie toegepast kan worden in (revalidatie)-behandelingen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de eigen vakdiscipline. De implementatie van ACT-model wordt verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden geoefend.


Na de training

Bezit u de vaardigheden om ACT te gebruiken binnen het kader van u eigen vakdiscipline en bent u in staat de implementatie van ACT in multidisciplinaire teams in uw instelling te trekken.

Vooropleiding / Toelatingsvoorwaarde

Voorbereiding door zelfstudie: het bestuderen van één of meerdere onderstaande boeken en het maken van min. 1 oefening uit ieder hoofdstuk van het boek "Leven met pijn."

  • Heuts, P., Schreurs, K. (2013). Werken met Acceptance & Commitment Therapie in Teams. Op Weg met ACT in TEAMS, een reisgids. Hoensbroek: Adelante Zorggroep.
  • A-Tjak, J. (red). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. 2de herziene druk. Houten: Bohn Stafleu, van Loghem.
  • Veehof M, Schreurs K, Hulsbergen M. Bohlmeijer. Leven met pijn. De kunst van het aanvaarden. Amsterdam: Boom; 2010.
  • Schreurs, K. , Hulsbergen M. Leven met pijn. Praktijkboek, Amsterdam: Boom, 2011.

Doelgroep

Professionals werkzaam in de revalidatie o.a. fysiotherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts, psycholoog

Opleider
Docenten Adelante 

Contact uren
Tijd: 3,5 dagen

Studiebelasting
33 uur (29 uur direct contact en 4 uur zelfstudie)

Didactische werkwijze
Onderwijs, praktisch oefenen, groepswerk, casuïstiek

Locatie
Adelante Academie, Zandbergsweg 111, te Hoensbroek.
Vraag naar de mogelijkheden voor incompany training.

Duur training
Deze training van 3,5 dagen wordt gehouden op locatie Adelante Academie te Hoensbroek.

Data 2024
12, 13 en 27 maart van 8.30 - 17.00 uur en 18 april van 13.00 - 17.00 uur

Accreditatie
Kan aangevraagd worden.

Aanmelden training
Klik hier als u zich voor de training wilt aanmelden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Adelante Academie, Email: academie@adelantegroep.nl of telefoonnummer: 045 - 528 23 92.