Exposure in vivo bij chronische pijnklachten bij jongeren

Exposure in Vivo is een cognitieve gedragstherapie die opgezet is voor patiënten met (langdurige) pijnklachten die een verhoogde mate van aan pijn gerelateerde angst rapporteren. In deze cursus richten we ons specifiek op jongeren met pijn. Tijdens de Exposure in Vivo wordt geleerd dat bepaalde bewegingen en de daarbij optredende pijn of andersoortige lichamelijke signalen niet langer een aversieve gebeurtenis voorspellen.
Dat geldt voor de jongere maar ook voor zijn/haar ouders. Tevens zorgt de nieuwe ervaring ervoor dat catastroferende gedachten worden bijgesteld. Op termijn neemt de dreigwaarde van bewegen af, wat vervolgens een positieve invloed heeft op het vermijdingsgedrag en mogelijk herstel.

Doel

In deze cursus worden interdisciplinaire teams ingeleid in Exposure in Vivo, zodat deze therapie toegepast kan worden binnen revalidatie behandelingen voor jongeren met chronische pijn. Dit geldt voor de begeleiding van jongeren maar ook van hun ouders.

Inhoud

De cursisten worden onderwezen in de theoretische achtergrond van Exposure in Vivo, het uitvoeren van een intake, opstellen angsthiërarchie, het geven van een medische educatie en het uitleggen van de behandel rationale ten behoeve van de Exposure in Vivo, en worden getraind in de uitvoer van de Exposure in Vivo bij jongeren met chronische pijn. Tevens wordt aandacht besteed aan factoren die bij jongeren met chronische pijn van belang zijn, zoals faalangst, perfectionisme, positieve gevolgen, reacties van de omgeving, pesten etc, Ook wordt stilgestaan bij generalisatie van de Exposure in Vivo, complicerende factoren die tijdens de Exposure in Vivo kunnen optreden en terugval preventie. In deze cursus gaan we ook specifiek in op de rol die ouders hier in kunnen hebben en de manier waarop het team gedragsverandering bij ouders kan faciliteren in de begeleiding van een ouderprogramma. Als laatste zullen tijdens zogenoemde feedback bijeenkomsten de cursisten d.m.v. presentaties, video’s en rollenspellen eigen casuïstiek inbrengen.

Cursusdagen

Het aantal studiebelastingsuren van de cursus wordt nader bepaald. De contacturen worden verspreid over vier cursusdagen (twee keer twee dagen). Twee dagen om de basis van Exposure in Vivo te leren en twee dagen die in het teken staan van de verdieping van de Exposure in Vivo behandeling, de zogenoemde feedbackbijeenkomsten.

Accreditatiepunten

Kan aangevraagd worden.

Doelgroep

Revalidatiearts, psycholoog/ psychotherapeut/ gedragstherapeut, fysiotherapeut en ergotherapeut in de pijnrevalidatie.
Min. 8 en Max. 16 deelnemers.

Opleider

Drs M. (Marlies) den Hollander, psycholoog, gedragstherapeut
Drs Thijs van Meulenbroek, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut
Mw D. van Menxel, ergotherapeut

Certificaat

Ja

Aanmelden voor deze cursus kan door een mail te sturen naar academie@adelantegroep.nl.