Houdingsonderzoek en houdingsmanagement

Kom jij als specialist in aanraking met mensen die voornamelijk zittend moeten functioneren, die pijn ervaren, schouderklachten krijgen, wonden ontwikkelen of scheef zitten? Dan sluit deze training aan bij jou!

Wat houdt houdingsonderzoek en houdingsmanagement in?

Houdingsonderzoek en houdingsmanagement is dé behandeling om houdingsproblemen te voorkomen, dan wel te verminderen. Een goed passende zithouding, zitondersteuning, zitpositie en rolstoelinstelling bij het rijden is de basis voor het voorkomen van houdingsproblemen. Daarnaast betrekken we de cliënt bij het vaststellen van rolstoeleisen, waardoor acceptatie sterk verbetert. Binnen Adelante hebben we een methodiek ontwikkeld die het mogelijk maakt om op een gestructureerde wijze samen met de cliënt tot een goed eisenpakket te komen. Deze methodiek vormt de basis voor de behandeling van houdingsproblemen.

Doelen van de training

Bij het afronden van de training heb je de behandeling toegepast op minimaal één casus in een beschermde omgeving (tijdens de training) en heb je de behandeling toegepast op een casus in je eigen organisatie (in de eigen praktijk). Meer specifiek ben je na de training in staat:

 1. Het doel en de visie van houdingsmanagement uit te dragen.
 2. Een intake uit te voeren en de gewoontehouding vast te leggen bij de cliënt.
 3. Een houdingsonderzoek uit te voeren.
 4. Een hypothese op te stellen en te testen.
 5. Een proefopstelling te maken en te evalueren.
 6. Een programma van eisen op te stellen voor de leverancier.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de training?

 • Werkplekleren en sociaal leren zijn belangrijke uitgangspunten in deze training. We kiezen voor een praktijkgerichte benadering, waarbij je de mogelijkheid krijgt het geleerde direct toe te passen in een veilige leeromgeving, maar ook direct in de praktijk in je eigen team, en daarop samen reflecteert.
 • Implementatie en borging in de eigen organisatie is direct meegenomen in deze training en je ontvangt coaching (on the job).
 • Je krijgt praktische tools en handvatten die je ondersteunen bij het uitvoeren van de taken in de praktijk, zowel tijdens als na de training.
 • De achtergrondinformatie over houdingsonderzoek en houdingsmanagement wordt op een interactieve manier aangeboden via een e-learning. Deze informatie blijft na de training beschikbaar als naslagwerk.

Tijdlijn


Hoe ziet het programma eruit?

Voorafgaand aan bijeenkomst 1 doorloopt de deelnemer een online module waarin je de basis leert met betrekking tot houdingsonderzoek en houdingsmanagement. Dit is het startpunt van de training en de informatie is van belang tijdens de gehele training.

Tijdens sessie 1 behandelen we het doel en de visie met betrekking tot houdingsmanagement. Daarnaast krijg je handvatten om een goede intake uit te voeren en leer je de gewoontehouding vastleggen.

Tussen sessie 1 en 2 is het de bedoeling dat je het geleerde direct in de praktijk gaat toepassen. Het is belangrijk dat je mogelijkheden hebt op je eigen werkplek om direct te oefenen. Zorg er dan ook voor dat je dit van tevoren hebt geregeld, zo haal je het meeste uit de training!

Tijdens sessie 2 gaan we in op de praktische opdracht en voeren we het gehele zithoudingsonderzoek uit, ook in samenwerking met een echte cliënt. Daarnaast krijg je ook handvatten om een hypothese op te stellen en kun je voorlichting geven aan de cliënt.

Tussen sessie 2 en 3 is het de bedoeling dat je het geleerde direct in de praktijk gaat toepassen. Het is belangrijk dat je mogelijkheden hebt op je eigen werkplek om direct te oefenen. Zorg er dan ook voor dat je dit van tevoren hebt geregeld, zo haal je het meeste uit de training!

Tijdens sessie 3 staat het ontwikkelen van interventies centraal. Deelnemers leren een proefopstelling maken, en een behandelplan op te stellen. Daarnaast krijgen deelnemers ook handvatten om te evalueren en stel je een programma van eisen op.

Na 3 en 6 maanden vinden er online coachingsessies plaats waarin je als deelnemer vragen stelt aan de groep en de experts. Je krijg dan antwoord op de uitdagingen waar je tegenaan loopt en je leert ook van anderen die in dezelfde fase zitten van het leerproces.

Doelgroep

Ergo- en fysiotherapeuten die ervaring hebben met het werken met cliënten die vanuit een rolstoel moeten functioneren. U bent bijvoorbeeld werkzaam in een revalidatiecentrum, verpleeghuis of de eerste lijn.

Accreditatie

Ergotherapeuten, ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).

Fysiotherapeuten (kinderfysiotherapie, fysiotherapie vakinhoudelijk, fysiotherapie algemeen), Accreditatiebureau fysiotherapie.

Wie geeft de training?

Mia Wynants en Janneke Goossens zijn de docenten en zij hebben beiden meer dan 15 jaar ervaring met behandelen van cliënten met zitproblemen.

Data 2024 en 2025

 • Bij Adelante: 3 oktober, 7 november en 12 december 2024 van 9.00 tot 17.00 uur.
 • 13 maart en 12 juni 2025 vinden online sessies plaats van 8.30 tot 10.30 uur.

Incompany op aanvraag via telefoonnummer 045-528 23 92 of academie@adelantegroep.nl.

Aanmelden

Voor interne deelnemers via intranet LMS of https://adelanteleert.capp12.nl/
Voor externe deelnemers via registratie in LMS voor de training: https://adelanteleert.capp12.nl/open-courses/courses/145

Lees meer over de cursus Houdingsonderzoek en houdingsmanagement