TOAST CP

TOAST (Task Oriënted Arm Strength Training) is een taak specifieke benadering van armkrachttraining gericht op hulpvragen bij uitvoering van dagelijkse activiteiten van kinderen en jongeren met CP. Doel is bimanuele vaardigheden verbeteren wat leidt tot een verbeterde inzetbaarheid van de arm en hand tijdens ADL, spel, vrije tijd en school.

Programma: 3 cursusdagen

De eerste twee interactieve cursusdagen oefen je, indien mogelijk met eigen kinderen met CP, en krijg je praktische tools en handvatten die je ondersteunen bij het uitvoeren van de metingen en trainingen. Tussen cursusdag twee en drie pas je de methodiek ca. drie maanden toe in jouw praktijk en is er mogelijkheid voor coaching (extra aan te vragen). Op cursusdag drie presenteer en bediscussieer je de resultaten en eigen casuïstiek.

Na de cursus is je (achtergrond)kennis en inzicht vergroot

Je bent in staat:

  • Het doel en de visie van TOAST uit te dragen.
  • Een hulpvraag te analyseren op niveau van krachtproblematiek.
  • Overzicht te krijgen van adequate testen.
  • Vanuit metingen en taakanalyse (klinisch redeneren) bepalen welke taken te trainen.
  • Praktische tools in te zetten om adequate TOAST vorm te geven en uit te voeren.
  • Barrières en facilitatoren te benoemen om de TOAST te implementeren en borgen.

Doelgroep en accreditatie

Deelnemen als interdisciplinair team fysiotherapeut, ergotherapeut, arts, bewegingsagoog en vakleerkracht bewegingsonderwijs kan zowel bij Adelante als incompany. 

Accreditatie: Accreditatiebureau fysiotherapie 27 punten | ADAP 44 punten.

Meer weten?

Voor informatie over de cursus TOAST CP, lees de flyer.

Lees over het Expertisecentrum Arm Hand van onze Academische Werkplaats of neem contact op met academie@adelantegroep.nl