Cv foto charlotte

Prestigieuze Klinische Fellowship van ZonMw voor revalidatiearts Charlotte van Laake

dinsdag 22 november 2022

Veel mensen met een dwarslaesie ervaren pijn, die negatieve gevolgen heeft voor hun dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Revalidatiearts dr. Charlotte van Laake gaat daarom nader onderzoek doen naar de impact van deze chronische pijnklachten en hiermee een nieuwe revalidatiebehandeling ontwikkelen die dwarslaesiepatiënten beter leert omgaan met de pijn. Hiervoor heeft zij de prestigieuze Klinische Fellowship van ZonMw ontvangen.

Dwarslaesie en chronische pijn
Een dwarslaesie is een letsel aan het ruggenmerg, opgelopen door bijvoorbeeld een ongeluk of tumor. Dwarslaesiepatiënten zijn vaak geheel of gedeeltelijk verlamd, waardoor een deel van hen afhankelijk is van een rolstoel. Maar dat is niet het enige: de aandoening kan, naast de uitval van de spieren, ook zorgen voor problemen met de blaas- en darmfunctie, spasticiteit en het risico op doorligplekken. Daarnaast is bekend dat ruim driekwart van de mensen met een dwarslaesie last heeft van chronische pijn. Hierbij kan men denken aan zenuwpijn en/of pijn aan de spieren en gewrichten (bijvoorbeeld schouderpijn door het rolstoel rijden). Deze pijn kan ervoor zorgen dat mensen nóg meer beperkt worden in het dagelijks functioneren. Tot op heden is er geen goede medicatie voor de pijn, waardoor er een grote groep mensen is die met de pijn moet leren leven.

Onderzoek bij andere aandoeningen die chronische pijn veroorzaken (bijv. neuropathie, fibromyalgie), heeft laten zien dat het hebben van chronische pijn kan leiden tot stemmingsklachten, angst en ook veranderingen in gedrag. Zo zijn er mensen met pijn die activiteiten gaan vermijden, terwijl andere mensen juist over hun grenzen gaan. Voor deze mensen zijn er revalidatiebehandelingen beschikbaar die hen helpen om beter te functioneren óndanks de pijn. Voor mensen met een dwarslaesie zijn de gevolgen van pijn op gedachten, gedrag en daarmee functioneren nog onvoldoende onderzocht.

Behandeling
Charlotte heeft als revalidatiearts expertise opgebouwd in het behandelen van patiënten met een dwarslaesie op de gespecialiseerde dwarslaesieafdeling bij Adelante en op de revalidatieafdeling van Adelante/MUMC+ te Maastricht. Daarnaast deed zij jarenlang onderzoek naar chronische pijn bij diabetische neuropathie, waar zij in 2021 op promoveerde. Met het Klinische Fellowship krijgt Charlotte de mogelijkheid om verder uit te diepen welke impact chronische pijn heeft bij mensen met een dwarslaesie. In het onderzoek zal ze de gevolgen van chronische pijn op de stemming en het gedrag, en daarmee op het dagelijks functioneren in kaart brengen. Deze inzichten worden vervolgens gebruikt bij het ontwikkelen van een nieuwe revalidatiebehandeling die erop gericht is om mensen met een dwarslaesie beter te leren omgaan met hun pijn, en daarmee beter te functioneren.

Een Klinische Fellowship is een persoonsgebonden stimuleringssubsidie voor een talentvolle gepromoveerde en gespecialiseerde arts die klinisch werk wil blijven combineren met wetenschappelijk onderzoek. De clinicus bouwt met dit fellowship aan een eigen onderzoekslijn. Het project maakt deel uit van de Academische Werkplaats Revalidatie van Adelante en de Universiteit Maastricht/MUMC+ en sluit aan bij het Pijnexpertisecentrum van Adelante.

Cv foto charlotte 1

Dr. Charlotte van Laake