Karakter e health BEHANDELAAR in laptop

Onderzoek e-health: behoeften patiënten chronische pijn in kaart

donderdag 20 juli 2023

Onlangs hebben drie studenten van de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de toepassing van e-health binnen Adelante. Hierbij hebben zij geïnventariseerd of er behoefte is bij patiënten met chronische pijnklachten om het Adelante Oefenportaal te gebruiken gedurende hun revalidatie en wat de mogelijkheden hierbinnen zijn. Twaalf patiënten, zowel van locatie Hoensbroek als MUMC+, hebben deelgenomen aan het onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat zeker ook patiënten met chronische pijn behoefte hebben aan het gebruik van het Adelante Oefenportaal en dat dit ook mogelijkheden biedt om deze applicatie meer in te zetten in onze reguliere behandelingen.

Een patiënt: "Ik vind het mooi als er filmpjes ingezet kunnen worden van de therapiesessie. Zo kun je ook het verschil zien in week 1 en in week 6."

De studenten hebben hun afstudeeropdracht inmiddels succesvol afgerond en de bevindingen samengevat in een poster.

Om structureel gecombineerde fysieke zorg en zorg op afstand te faciliteren, blijven wij patiëntbehoeften volgen!