Cognitief-Gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn voor revalidatieteams

Chronische pijn is een vaak voorkomend klachtenbeeld. Iedere hulpverlener heeft er regelmatig mee te maken. Vaak leidt behandeling, ondanks veel geduld en inspanning, tot weinig succes. De kennis over de aanpak van chronische pijn is de laatste jaren toegenomen. Chronische pijn kan het leven van uw cliënt sterk beïnvloeden. De pijn heet chronisch als hij meer dan drie maanden aanhoudt. Volgens een groot NIPO-onderzoek zijn er in Nederland naar schatting 1 miljoen mensen die gebukt gaan onder chronische pijn en dit aantal zal blijven stijgen. De invloed van chronische pijn in iemands leven is heel ingrijpend. Bijna de helft lijdt aan slaapstoornissen en heeft problemen bij het lopen, sociale activiteiten, autorijden of in hun seksleven. Ook kunnen ze lijden aan depressies. Door sommigen wordt slechts zelfdoding gezien als enige uitweg.

Doel

Wie deze drie-daagse cursus heeft gevolgd mag verwachten dat hij de principes van de begeleiding van patiënten met chronische pijn begrijpt en kan toepassen bij diverse patiënten met chronische pijn. De principes van deze aanpak zijn toepasbaar op een breed scala van aandoeningen van het bewegingsapparaat (rugklachten, fibromyalgie, whiphlash) en andere chronische klachten zonder duidelijk somatisch substraat (bijv. chronische vermoeidheid, ME.

Inhoud

In de cursus behandelen we de basisprincipes van omgaan met patiënten met chronische pijn en maken we een begin maken met de vaardigheden in het toepassen ervan. Het unieke van deze cursus ligt in het feit dat er meer dan één discipline aan deelneemt. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden op uw eigen vakgebied krijgt u ook een kijk in de keuken van die andere behandelaar. We hopen dat er op deze wijze een betere samenwerking tot stand komt. Daarvoor is inzicht in andermans mogelijkheden belangrijk. Samenwerking is immers de sleutel tot succes bij de chronische pijnpatiënt. De cursus bestaat uit plenaire lezingen, vaardigheidstrainingen en discussies. Er wordt in kleine groepjes ingegaan op de aangeleverde kennis onder leiding van een inhoudsdeskundige tutor. Er wordt veel aandacht besteed aan praktisch oefenen van vaardigheden.

Cursusopzet

Chronische pijn wordt tegenwoordig gezien als multidimensionaal probleem, waarbij zowel lichamelijke, psychologische als sociale factoren een rol spelen (het bio-psycho-sociale model). De gedragsgeoriënteerde aanpak van een chronisch pijnprobleem kenmerkt zich door multidisciplinariteit. Een dergelijke aanpak door een gespecialiseerd team levert veelbelovende resultaten op. Deze resultaten liggen vooral op het terrein van ‘ervaren kwaliteit van leven’. Patiënten kunnen beter functioneren met de pijn, maken minder aanspraak op medische zorg en kunnen zelf beter omgaan met hun pijn. De gedragsgeoriënteerde aanpak vraagt om een goede samenwerking. Iedereen die betrokken is bij de behandeling van de patiënt moet ‘eenzelfde’ visie hanteren. Verder heeft iedere hulpverlener een eigen specifieke taak binnen het behandelplan.
Wie de cursus heeft gevolgd mag verwachten dat hij de principes van de begeleiding van patiënten met chronische pijn begrijpt en kan toepassen bij diverse patiënten met chronische pijn. De principes van deze aanpak zijn toepasbaar op een breed scala van aandoeningen van het bewegingsapparaat (rugklachten, fibromyalgie, whiplash) en andere chronische klachten zonder duidelijk somatisch substraat (bijv. chronische vermoeidheid, ME).

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor artsen, bedrijfsartsen, bewegingsagogen, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers.

In deze cursus leert u dat de huidige pijngerichte aanpak, vanuit een biomedische visie, vaak niet tot gewenste resultaten leidt. Na veelvuldig onderzoek en de vorming van een bio-psychosociale visie op pijn wordt pijn tegenwoordig gezien als een probleem waarbij zowel lichamelijke, psychologische als sociale factoren een rol spelen. Op basis van dit inzicht is de cognitief-gedragsgeoriënteerde aanpak ontstaan.
In deze cursus verkrijgt u inzicht in de bio psychosociale visie en leert u deze aanpak bij cliënten met chronische pijn toe te passen in diverse stadia van het begeleidingsproces. Uw nieuwe kennis en vaardigheden kunt u uiteraard direct toepassen in uw eigen praktijk. In deze cursus leert u:
• Een bio-psychosociale visie op chronische pijn, inleidende theorieën en begrippen.
• vaardigheden aan de hand van casussen en praktijkvoorbeelden
• Het uitvoeren van een probleemanalyse volgens het bio-psychosociaal model
• of en hoe u gedragsverandering kunt stimuleren en begeleiden middels pijn educatie
• hoe u met de cliënt de opvattingen over pijn kunt inventariseren, de verwachtingen, gevolgen en beïnvloedende factoren.
• hoe u de behandelaanpak naar cliënten kunt omzetten
• de structurele opbouwprogramma’s van Graded Activity kennen, en hoe u deze in kunt zetten samen met de cliënt.
• Aan de hand van praktijkoefeningen het hanteren van lastige situaties in de behandelfase, zoals het vragen om hernieuwde medische diagnostiek, toename van pijngedrag en het niet nakomen van gemaakte afspraken
• Enkele principes om generalisatie, de fase na de behandeling te bevorderen
• Hoe u een werkbespreking met een cliënt/ teambespreking m.b.t. de fase na behandeling kunt aanpakken
• Om te gaan met de “Aanpak Bewegingsvrees”, namelijk graded exposure
• In een workshop; teamcommunicatie; rapportage en probleemanalyse te gebruiken
• In een workshop een eigen behandelprogramma/visie te bespreken.

Aantal dagen
De cursus bestaat uit drie dagen.

Werkwijze
Interactieve onderwijsvormen, praktische oefeningen, nieuwe tools en inzichten om cliënt te begeleiden, casuïstiek, rollenspel, discussie.

Accreditatiepunten
Kan aangevraagd worden.

Doelgroep
Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, bewegingsagogen, artsen en oefentherapeuten.

Opleider
Katrin Quasten, Helena Günther.

Certificaat
Ja

Voor een in-company offerte kunt u contact opnemen met de academie: 045-528 2392 of door een mail te sturen naar academie@adelantegroep.nl

Voor individuele aanmeldingen verwijzen wij graag naar Pro-Education, www.proeducation.nl