Exposure in vivo bij chronische pijnklachten bij volwassenen

In diverse chronische pijnpopulaties is gebleken dat exposure in vivo (EXP), een vorm van cognitieve gedragstherapie, bewezen effectief is in het verminderen van pijn-gerelateerde vrees en beperkingen en het vergroten van de kwaliteit van leven. Het theoretische onderliggende model van EXP voor pijn-gerelateerde angst is het vreesvermijdingsmodel. EXP wordt zowel bij jongeren als volwassenen toegepast en heeft als doel het vergroten/optimaliseren van het functioneren, ondanks de mate van pijn.

Bij EXP ligt de nadruk niet op het controleren van de pijn. Tijdens EXP wordt geleerd dat bepaalde bewegingen en de daarbij optredende pijn of andersoortige lichamelijke signalen niet tot schade hoeven te leiden of betekent dat iemand de rest van de dag op bed moet liggen. Tevens zorgt de nieuwe ervaring ervoor dat catastroferende gedachten worden bijgesteld. Op termijn neemt de dreigwaarde van bewegen af, wat vervolgens een positieve invloed heeft op het vermijdingsgedrag en mogelijk pijnreductie en herstel.

Doel

Bij het afronden van de cursus heb je de behandeling toegepast op minimaal één casus in een beschermde omgeving (tijdens de cursus) en heb je de behandeling toegepast op een casus in je eigen organisatie (in de eigen praktijk).
Meer specifiek ben je na de cursus in staat:

  • Het doel en de visie van exposure uit te dragen.
  • Een intake uit te voeren bij de cliënt en een exposure indicatie te stellen.
  • Een (medische) educatie te geven.
  • Beweegsessies met gedragsexperimenten op te stellen en uit te voeren, generalisatie te bevorderen en terugval te voorkomen.

Wat zijn de belangrijke kenmerken van de cursus?

  • Werkplekleren en sociaal leren zijn belangrijke uitgangspunten in deze cursus. We kiezen voor een praktijkgerichte benadering, waarbij je de mogelijkheid krijgt het geleerde direct toe te passen in een veilige leeromgeving, maar ook direct in de praktijk in je eigen team, en daarop samen reflecteert.
  • Je neemt deel aan een community waarin je voortdurend van elkaars ervaringen kan blijven leren, ook na de cursus.
  • Implementatie en borging in de eigen organisatie is direct meegenomen in deze cursus en je ontvangt coaching (on the job).
  • Je krijgt praktische tools en handvatten die je ondersteunen bij het uitvoeren van de taken in de praktijk, zowel tijdens als na de cursus.
  • De achtergrondinformatie over exposure wordt op een interactieve manier aangeboden via online modules. Deze informatie blijft na de cursus beschikbaar als naslagwerk.
afbeelding exposure in vivo

Tijdens bijeenkomst 1 behandelen we de theoretische achtergrond en het (h)erkennen van pijn-gerelateerde vrees als onderliggend mechanisme bij chronische pijnklachten. Je krijgt handvatten aangereikt en leert pijn-gerelateerde vrees te achterhalen gedurende de diagnostische fase middels onder andere het gebruik van de PHODA en/of andere meetinstrumenten.

Tussen bijeenkomst 1 en 2 is het de bedoeling dat je het geleerde direct in de praktijk gaat toepassen. Het is belangrijk dat je mogelijkheden hebt op je eigen werkplek om direct te oefenen. Zorg er dan ook voor dat je dit van tevoren hebt geregeld, zo haal je het meeste uit de cursus!

Tijdens bijeenkomst 2 (6-8 weken later) blikken we uitgebreid terug hoe het oefenen in de praktijk is gegaan. Daarna gaan we verdiepend in op de volgende elementen van EXP; educatie, gedragsexperimenten en terugvalpreventie.

Tussen bijeenkomst 2 en 3 is het de bedoeling dat je het geleerde direct in de praktijk gaat toepassen. Het is belangrijk dat je mogelijkheden hebt op je eigen werkplek om direct te oefenen. Zorg er dan ook voor dat je dit van tevoren hebt geregeld, zo haal je het meeste uit de cursus!

Bijeenkomst 3 wordt in onderling overleg gepland +/- 3-4 maanden na afronding van dag 2 en bijeenkomst 4 +/- 3-4 maanden na dagdeel 3. Gedurende dagdeel 3 en 4 staat eigen casuïstiek centraal. De deelnemers ontvangen ontwikkelgerichte feedback ten aanzien van het eigen functioneren, maar krijgen ook handvatten toegereikt ten aanzien van een optimale implementatie van de visie en het werkproces in de eigen organisatie.

Online supervisie mogelijk in de vorm van bijv. bijwonen MDO, feedback op video opname, casuïstiekbespreking.

De docenten bieden tussen de bijeenkomsten online coaching aan. Als deelnemer kun je dus gemakkelijk je vragen stellen aan experts en uitdagingen delen. Je leert ook van anderen die in dezelfde fase van het leerproces zitten.

Accreditatie

Kan aangevraagd worden.

Doelgroep

Revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk en andere zorgprofessionals in de pijnrevalidatie. Minimaal 8 en maximaal 25 deelnemers.
Instroomeis: werkzaam in chronische pijn in multidisciplinaire setting.

Opleider

Professionals van Adelante.

Locatie

Bij Adelante of in-company.

Data 2024

Bij Adelante:

  • Dinsdag 24 september en maandag 18 november 2024

In-company op aanvraag via telefoonnummer 045-528 23 92 of academie@adelantegroep.nl.

Aanmelden

Voor interne deelnemers via intranet LMS of https://adelanteleert.capp12.nl/
Voor externe deelnemers via registratie in LMS voor de training: Exposure in vivo bij chronische pijnklachten bij volwassenen basis (capp12.nl)

Lees meer over de cursus Exposure in vivo